site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator REKRUTACJA separator warto wiedzieć
W roku szkolnym 2017/18 proponujemy kształcenie w technikach i szkole branżowej I stopnia (nowy typ szkoły). Absolwenci tego typu szkoły będą mogli kontynuować kształcenie w dwuletniej szkole branżowej II stopnia i zdobyć tytuł technika w wybranym zawodzie.

W tym roku uruchamiamy nowe kierunki kształcenia na poziomie szkoły branżowej: mechatronik i kierowca mechanik. Ponadto będziemy kontynuować kształcenie w takich kierunkach jak: ślusarz spawacz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych – uczniowie tych klas odbywają kształcenie częściowo w pracowniach szkolnych oraz w patronackich zakładach pracy, z którymi Szkoła podpisała porozumienie. Ponadto, przy współpracy z nowoczesnym zakładem pracy – Firmą Meblową Nawrocki, tworzymy klasę patronacką, kształcącą w zawodzie stolarz (oddział wielozawodowy).

Kierunki kształcenia w szkole branżowej są zbieżne z kierunkami kształcenia w technikum. Daje to możliwość zmiany typu szkoły (przeniesienie się z technikum do szkoły branżowej) w razie niepowodzeń lub sytuacji losowych, bez konieczności powtarzania roku.

W przyszłości zamierzamy otworzyć szkołę branżową II stopnia. Naszą ofertę budujemy w taki sposób, aby absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogli kontynuować edukację w wybranym wcześniej zawodzie.

Na rok szkolny 2017/2018 uruchamiamy również rekrutację do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. Jest to doskonała propozycja dla osób, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową i chciałyby uzupełnić swoje wykształcenie, jednocześnie nie rezygnując z codziennych obowiązków i nie zaniedbując innych zobowiązań. Nauka w szkole trwa 2 lata i jest bezpłatna. Ukończenie liceum pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Pozwala również w przyszłości na zdobycie dyplomu technika.

Zapraszamy gimnazjalistów i uczniów klas trzecich zasadniczych szkół zawodowych do zapoznania się z naszą ofertą.


Posiadamy nowoczesne pracownie specjalistyczne:
komputerowe:
 • pracownia diagnostyki
 • pracownia sieciowych systemów operacyjnych
 • pracownia wspomagania projektowania
image
image
image
mechatroniczne:
 • pracownie urządzeń mechatronicznych
 • pracownia robotyki i układów manipulacyjnych
 • pracownia hydrauliki
image
image
image
elektryczno-elektroniczne:
 • pracownia układów i urządzeń elektronicznych
 • pracownia maszyn i napędów elektrycznych
image
image
image
mechaniczne:
 • pracownia projektowania CAD-CAM
 • pracownia samochodowa
 • pracownia obrabiarek
 • spawalnia
 • pracownia CNC
image
image
image
gastronomiczne:
 • pracownia obsługi konsumenta
 • pracownia technologiczna
image
image
image
budowlane:
 • pracownia technologiczna
 • pracownia komputerowego wspomagania projektowania
image
image
image
geodezyjne:
 • pracownia geodezyjna
 • laboratorium instrumentów geodezyjnych
image
image
image
Nasi partnerzy w kształceniu zawodowym:


zobacz wszystkie firmy, które zatrudniają naszych uczniów
Programy, z których korzystamy (m. in.):
 • pakiet Adobe Web Premium (Photoshop, Flash, Illustrator...)
 • Corel Draw
 • Autocad
 • Adobe inDesign
 • Rodos
 • WinKalk, Mikromap
Wybrane organizacje uczniowskie i koła zainteresowań:
 • Samorząd Uczniowski
 • kabaret
 • PCK, HDK
 • Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne "TRAMP"
 • koło Sportów Obronnych
 • Klub Europejski
 • gazetka szkolna "Green News"
 • szkolny zespół muzyczny
 • koło fotograficzne
 • SKS - szkolne ligi, koło wspinaczkowe

Programy unijne, w których bierze udział szkoła:
 • uczniowie korzystają z wyposażenia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
 • Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce
 • program COMENIUS (Islandia, Węgry, Turcja, Rumunia, Hiszpania, Portugalia, Estonia, Włochy, Węgry)
 • wymiany zagraniczne (Węgry, Słowacja): Wymiana doświadczeń ze średnią szkołą elektrotechniczną w Popradzie-Matejovcach, współpraca z Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule w Poczdamie, nawiązanie współpracy z Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium w Százhalombatta na Węgrzech
 • praktyki zagraniczne (Niemcy): W ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na zagraniczne praktyki do Niemiec
 • Youth In Action (Włochy, Cypr, Portugalia, Litwa, Turcja, Rumunia)
 • Partnerzy w nauce (współpraca z Uniwersytetem Śląskim)
 • Gastronomia i Hotelarstwo - Twoją szansą na rynku pracy