site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
  
19
05-2018
WEBQUEST NA HISTORII W KL. 2TME
ANNA SKOCZEK
wydarzenia
Inspiracją do wykorzystania metody WebQuest jest realizacja projektu unijnego „Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL) – nową szansą na rozwój szkoły” na lekcji historii w kl. 2TMe. WebQuest, będąc odmianą projektu edukacyjnego, który wykorzystuje technologię informacyjno-komunikacyjną do opracowania zagadnienia, daje możliwość wyszukiwania, porządkowania i selekcji informacji, a przez to uczy krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Uczniowie klasy 2TMe: Marcin Hołysz, Adrian Ferenc, Krystian Mrozowski sami wyszli z inicjatywą i zaproponowali samodzielne opracowanie zagadnienia. Wybrali, wynikający z programu nauczania, temat „Powstanie warszawskie”, a następnie w szkolnym radiowęźle nagrali film, który zaprezentowali na lekcji historii.
Powstanie warszawskie - WebQuest.

WSTĘP 
Powstanie warszawskie jest zagadnieniem, którego poznanie wynika z realizacji podstawy programowej dla liceów i techników zakres podstawowy. Waszym zadaniem będzie scharakteryzowanie sytuacji na froncie II wojny światowej, przyczyn i przebiegu powstania, jego konsekwencji i oceny historycznej.

ZADANIE
Waszym zadaniem jest zebranie podstawowych informacji na temat „Planu Burza” i jego realizacji, wyłączenie z tego planu Warszawy, określenie szans powstańców i realnego ryzyka. Szukajcie informacji w podręczniku „Poznać przeszłość. Wiek XX, s. 200-205, Internecie, sięgajcie po albumy, filmy, nagrania muzyczne. Zdobytą wiedzą podzielicie się z klasą.

PROCES
Przystępując do realizacji rozdzielcie zadania na 3 osoby. Niech każda opracuje 1-2 z podanych zagadnień. Poszukajcie informacji. Pomocne będą wam strony internetowe, których adresy należy wskazać pod hasłem. Po zebraniu potrzebnych do prezentacji wiadomości i przygotowaniu materiału pomocniczego (np. nagrań, slajdów) podzielcie się materiałem i referujcie wszyscy kolejno swoje części. Następnie przygotujcie się do rozmowy z pozostałymi uczniami klasy i nauczycielem. Będzie ona dotyczyć zagadnień poruszanych przez was w prezentacji. Postarajcie się dowieść, że zdobyliście solidną i pogłębioną wiedzę z zakresu wybranego przez siebie zagadnienia dotyczącego epoki.

Wykorzystane źródła: KONKLUZJA
Praca pozwoli samodzielnie zgromadzić materiały, uczy wyszukiwania i selekcji materiałów, przygotowuje do samodzielnego zdobywania wiedzy. Nagranie filmu w szkolnym studiu pozwoliło zaprezentować umiejętności, związane z kierunkiem kształcenia i ujawniło pasje uczniów klasy 2TMe. Cieszy ta inicjatywa, zachęcamy innych do naśladowania. Lekcja odbyła się jakiś czas temu, materiały prezentujemy teraz, gdyż film dotyczy powstania warszawskiego, którego kolejną rocznicę będziemy obchodzić w środku wakacji. Może wówczas, ktoś odwiedzi szkolną stronę internetową i przypomni sobie wydarzenia z 1 sierpnia 1944 roku i 63 kolejnych dni.