site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
19
09-2018
PRZYJACIEL ERASMUS
ELŻBIETA WOJNOWICZ
wydarzenia

Kolejny raz Erasmus uśmiechnął się do nas przyznając dofinansowanie na realizację projektu „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” 2018-1-PL01-KA102-048313.

Tym razem młodzież wyjedzie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę do krajów Unii Europejskiej: Niemiec, Austrii, Irlandii, Hiszpanii. Wyjadą uczniowie klas 3 TIG, 3TH, 3 TGs, a w przyszłym roku szkolnym obecna 2TB. Szkoła podpisała już stosowne porozumienia z partnerami zagranicznymi.
  1. To kto to był Erasmus i czy taki istniał?
  2. Skąd znają go w Polsce?
  3. Co nasza szkoła ma z nim wspólnego?
Erazma zna dzisiaj w Europie w zasadzie każdy uczeń i student - przede wszystkim poprzez programy Unii Europejskiej „Erasmus” i stypendia.
Erazm z Rotterdamu po łacinie Erasmus Roterodamus, - „człowiek Renesansu”, student Sorbony, żyjący w Anglii, we Włoszech, w Belgii oraz w szwajcarskiej Bazylei Urodził się w Rotterdamie w 1466 a może 1467. Otrzymał wspaniałe wykształcenie. Był teologiem, humanistą, pisarzem, wydawcą, tłumaczem. Propagował uczenie się przez całe życie.

Bardzo interesowała go szkoła i los uczniów. Jego podejście do dzieci charakteryzuje się ciepłem i serdecznością. Uważał, że nauka w szkole ma być przyjemna dla dziecka, sprawiać radość, pociągać.

W Polsce miał wielu przyjaciół m.in. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego i Jana Łaskiego, ulubionego ucznia Erazma oraz Jost Ludwik Decjusz-sekretarz Zygmunta Starego.

Można też stwierdzić, że wybranie Erazma przez Unię Europejską, za patrona projektów unijnych tak co do możliwości wymiany miejsca praktyk zawodowych, studiowania, wymiany poglądów pomiędzy nauczycielami, naukowcami, uczniami, studentami z różnych krajów i innych form możliwości rozszerzania horyzontów poznawania otaczającej nas rzeczywistości i zdobyczy technologii i wiedzy było jak najbardziej zasadne.

A co szkoła … i Erasmus?

Otóż od wejścia Polski do Unii Europejskiej 2004 bierze udział w konkursach projektów z różnych akcji. Szczególnie dla nas atrakcyjne są projekty z akcji 1 w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe ale nie tylko. Nauczyciele szkoły również uczestniczyli w projektach wyjeżdżając do Finlandii, Niemiec, Anglii i Francji aby poznać systemy kształcenia, a zdobyte doświadczenia wykorzystać w pracy z uczniem.