site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
22
11-2017
O PROCENTACH PO ANGIELSKU
MICHAŁ JEMIOŁO
wydarzenia

Zbliża się do końca okres realizacji projektu „Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL) - nową szansą na rozwój szkoły”, ale nie kończą się zajęcia realizowane tą metodą. Tym razem w lekcji dwujęzycznej hospitowanej przez wicedyrektor Ewę Hudymę uczestniczyła klasa 1TI. Powtórzenie wiadomości o procentach zostało zorganizowana przeze mnie w formie zawodów matematycznych. Uczniowie podzieleni na grupy o nazwach Multipliers, Percentages, Decimals, Fractions zaciekle, ale w atmosferze fair play rywalizowali o oceny z aktywności.

Po przedstawieniu celów lekcji i zasad pracy uczniowie przystąpili do rozwiązywania kolejnych ćwiczeń. Polecenia w nich zawarte były sformułowane wyłącznie w języku angielskim, dlatego też uczniowie otrzymali przygotowane wcześniej specjalnie na ten cel słowniczki z niektórymi zwrotami i słownictwem dotyczącym obliczeń procentowych. Pierwsze cztery zadania zespoły otrzymały na kartach pracy, a czas przeznaczony na ich rozwiązanie wynosił 10 minut. Trzy dotyczyły teorii, m.in. wzorów na procent składany i procent prosty, a ostatnie dotyczyło wykonania prostych obliczeń procentowych i stanowiło rozgrzewkę przed przystąpieniem do zasadniczej części powtórki.

Kolejny etap meczu został zorganizowany w formie interaktywnego testu w aplikacji Kahoot (kahoot). Uczestnicy każdej z drużyn szukali prawidłowej odpowiedzi na 9 pytań o bardzo zróżnicowanej trudności. Czas rozwiązania poszczególnych zadań wynosił 20, 60 lub 120 sekund. Każdorazowo po oddaniu odpowiedzi przez wszystkie zespoły lub zakończeniu czasu na tablicy interaktywnej ukazywały się aktualne wyniki, co jeszcze bardziej zwiększało atmosferę rywalizacji.

Ostatni etap meczu stanowiło rozwiązanie i przetłumaczenie na język polski dłuższego zadania egzaminacyjnego z angielskiego egzaminu GCSE MATHS.

Lekcja przebiegła bardzo sprawnie i podobała się uczniom. Opinie o lekcji uczniowie oraz obserwator zamieścili na specjalnie przygotowanej stronie w aplikacji internetowej Padlet (padlet). Znajdą się również na niej wyniki rywalizacji.

Jako materiał pomocniczy dla uczniów przygotowałem, także zestaw zadań o procentach w języku polskim w formie testu (kahoot) oraz quizlet, gdzie można ćwiczyć wymowę i uczyć się słownictwa związanego z tematem lekcji (quizlet).

Przypomnijmy, że zajęcia te odbyły się dzięki dofinansowaniu wspomnianego wyżej projektu, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – projekt mobilność kadry edukacji szkolnej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas jego realizacji obejmuje okres od 01.09.2016r. do 30.11.2017r., a całkowite dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 222 856,09 zł.