site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
19
10-2015
SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI
ELŻBIETA WOJNOWICZ
wydarzenia
15 października br. w Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku odbyło się spotkanie z lokalnymi pracodawcami, którzy od lat prowadzą naukę zawodu młodocianych pracowników – uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. W tym roku imprezę swoim patronatem objęło Starostwo Powiatowe w Brzesku. Starosta brzeski Andrzej Potępa z okazji Dnia Edukacji Narodowej uhonorował wybranych pracodawców – nauczycieli zawodu podziękowaniami w formie dyplomów. Nagrodzonym dedykowała życzenia i piosenki młodzież ZSP nr 2 w Brzesku. Wśród osób zaproszonych, oprócz starosty brzeskiego Andrzeja Potępy, byli naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku Jolanta Mielcarek, kierownik Działu Urzędu Skarbowego w Brzesku Grzegorz Jeziorek, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku Jerzy Soska oraz przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy w osobach starszego inspektora pracy Tomasza Bazuły i starszego specjalisty Haliny Haj- Kocoł.
Coroczne wspólne spotkania, których inicjatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, należą już do tradycji. Ostatnie było okazją do przekazania informacji o zmianach w zakresie zatrudniania i zawierania umów z praktykantami, uregulowań prawnych, dotyczących młodocianych pracowników. O tych i innych problemach mówili inspektorzy, specjaliści PIP.
Uczestniczący w spotkaniu naczelnik Urzędu Skarbowego przedstawiła zmiany w administracji podatkowej w zakresie obsługi podatnika oraz utworzonych centrach obsługi, które mają wspierać podatników w prawidłowym i dobrowolnym wypełnianiu obowiązków, a jednocześnie docelowo zapewnić jednolite standardy pracy i sposób obsługi we wszystkich tego typu placówkach na terenie kraju. Dyrektor ZSP nr 2 Jerzy Soska w swojej prezentacji przedstawił kształcenie dualne oraz zmiany, jakie dokonały się w polskiej gospodarce w latach 1999 - 2015 i wyzwaniach na przyszłe lata. Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie, mówił o formach wsparcia oraz zasadach korzystania z nich. Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja.