site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
30
11-2017
OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII
ANNA SKOCZEK
wydarzenia
28 listopada 2017 roku w ZSP nr 2 zorganizowano po raz pierwszy w ponad 48. letniej historii szkoły Olimpiadę Solidarności. Była to już V edycja (2017/2018) tego ogólnopolskiego konkursu historycznego. W zawodach mogli wziąć udział uczniowie drugiej klasy 3-letnich liceów ogólnokształcących oraz trzeciej klasy 4-letnich techników. Konkurs składa się z trzech etapów rywalizacji: etap szkolny (I etap), etap wojewódzki (II etap), etap ogólnopolski - finał (III etap). W tym roku do olimpiady przystąpili uczniowie z 500 szkół. W naszej szkole do etapu szkolnego zgłosiło się 8 uczniów z klasy 3 TI i 3 TBG, test napisało 7: Sylwia Łyszczarz, Klaudia Kałuża, Adriana Kuliś, Olga Śmietana (klasa 3TBG) oraz Łukasz Łanocha, Przemysław Klimek, Sebastian Jarecki (klasa 3TI). Obejmował on zakres materiału, określony w następujących lekturach obowiązkowych:
  1. Marek Gałęzowski, Filip Musiał, Adam Dziurok, Łukasz Kamiński, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010.
  2. Jerzy Eisler, Polskie miesiące, czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008.
Nagrodami za I miejsce w ogólnopolskim finale będą:
  1. Promesy indeksów na studia;
  2. Bony na publikacje Instytutu Pamięci Narodowej;
  3. Stypendia naukowe.
Nagrodami za II i III miejsce w ogólnopolskim finale będą:
  1. Bony na publikacje Instytutu Pamięci Narodowej;
  2. Stypendia naukowe.
Przewiduje się też 3 dniową wizytę studyjną w Gdańsku.
– indeksy na czołowe uczelnie wyższe;

– roczne stypendia;

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii, jest Fundacja Centrum Solidarności, z siedzibą w Gdańsku. Uczniom dziękujemy za udział i życzymy sukcesów.