site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
08
07-2015
PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI W RAMACH PROJEKTU MRPO
BOGDAN HAJDUGA
wydarzenia

Dzięki  wsparciu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku baza dydaktyczna wzbogaciła się o nowoczesne wyposażenie pracowni elektrotechniki oraz elektroniki.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie zgodnie z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w zakresie pracowni elektrotechniki oraz elektroniki.

Kompleksowo udało się wyposażyć 5 stanowisk uczniowskich - stoły z panelem montażowym, zestawy komputerowe z oprogramowaniem do symulacji obwodów elektrycznych oraz elektronicznych, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz narzędzia.

W ramach projektu uczniowie uzyskali możliwość wykorzystania w praktyce możliwości multimedialnej platformy edukacyjnej.

Zrealizowano również dostawę wyposażenia ogólnodydaktycznego – projektor z ekranem rozwijanym elektrycznie, tablicy suchościeralnej, tablica flipchart, biurka oraz zestawu komputerowego z drukarką dla nauczyciela.

Projekt był realizowany równolegle w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku w okresie od 9 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 roku.

W miesiącu czerwcu 2015 r. zakończyły się dostawy sprzętu oraz odbyły się szkolenia kadry pedagogicznej ZSP Nr 2 w Brzesku, które miały na celu prezentację możliwości zakupionego sprzętu, zastosowania oprogramowania symulacyjnego w dydaktyce układów elektrycznych i elektronicznych, przedstawienie, przeznaczenie oraz obsługa multimedialnej platformy edukacyjnej.


Współfinansowane w ramach projektu szkolenie pozwoli wykorzystać innowacyjne narzędzia 
w nauczaniu przedmiotów elektrycznych oraz elektronicznych.

Koordynatorem działań związanych z realizacją projektu w naszej szkole jest wicedyrektor - 
mgr inż. Krzysztof Obal.

Projekt nr MRPO.01.01.02-12-072/14  Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Brzeskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Projekt ten był już kolejnym realizowanym w szkole w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. W latach 2008-2011 dzięki wsparciu Unii Europejskiej w trakcie projektu„ Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego subregionu bocheńsko-brzeskiego” udało się wyremontować sale w budynku pracowni zajęć praktycznych, kompleksowo wyposażyć spawalnię oraz pracownię CNC . Projekt został zrealizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Bochni.