site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
19
12-2017
#MOJAKONSTYTUCJA
AGNIESZKA DUDEK-JANICKA
wydarzenia
„Kulka sprawiedliwości” to tytuł jednego z kazusów prawnych omawianych przez uczniów na spotkaniu z mecenasem Kamilem Migaczem, 13 grudnia 2017 roku. Zajęcia z prawnikiem zostały zorganizowane w ramach Tygodnia Konstytucji, projektu realizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Celem warsztatów prowadzonych w klasach 2TIG, 4TMe, 3TMe i 4TB było uświadomienie uczniom jak duży wpływ na nasze życie codzienne ma Ustawa Zasadnicza. Zostały poruszone kwestie: trójpodziału władzy, niezależności i niezawisłości sędziowskiej, naruszania dóbr osobistych, roli Sądu Najwyższego i Trybunałów oraz inne zagadnienia ustrojowe. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań dotyczących konstytucji, ale także innych prawnych aspektów naszego życia. Projekt #MojaKonstytucja ma za zadanie szerzyć świadomość prawną młodych ludzi, bo jak powszechnie wiadomo IGNORANTIA IURIS NOCET- nieznajomość prawa szkodzi.