site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
27
09-2017
INNOWACYJNE METODY W DYDAKTYCE
MICHAŁ JEMIOŁO
wydarzenia

W dniu 25 września 2017 roku w ZSP nr 2 odbyło się spotkanie szkoleniowe uczestników projektu: „Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL) – nową szansą na rozwój szkoły”. Jednym z celów tego projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym w zakresie metody zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL) oraz stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Podczas szkolenia kol. Ewa Świerczek i Anna Skoczek zaprezentowały dwie innowacyjne metody pracy: Kahoot i WebQuest


Platforma Kahoot jest nowoczesnym narzędziem umożliwiającym (bezpłatnie, po zarejestrowaniu się na stronie https://kahoot.com) tworzenie quizów i ankiet, które urozmaici tradycyjną ocenę i testowanie w klasie. Niewątpliwą zaletą testów tworzonych na platformie Kahoot, jest możliwość wykorzystania potencjału urządzeń mobilnych, którymi dysponują uczniowie, takich jak telefony czy tablety, za pomocą których uczniowie mogą odpowiadać na pytania zawarte w teście. Ponadto jest to narzędzie intuicyjne, proste w obsłudze, zatem przygotowanie quizu nie wymaga zbyt wiele czasu. Uczniowie nie muszą zakładać kont, wystarczy wejść na stronę kahoot.it i wpisać udostępniony przez nauczyciela pin.

Kol. Ewa Świerczek w czasie spotkania zapoznała z obsługą platformy Kahoot i przedstawiła przykładowy test z wiedzy ogólnej. Nauczyciele rozwiązywali go z wykorzystaniem telefonów komórkowych.


Jest odmianą projektu edukacyjnego wykorzystującą technologie informacyjno-komunikacyjne i przede wszystkim źródła internetowe do opracowania zagadnienia. Dzięki wyszukiwaniu, porządkowaniu i selekcji informacji uczniowie mają możliwość kształcenia krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Metoda WebQuest zakłada poszukiwanie rozwiązania problemu poprzez sprecyzowanie zadań dla uczniów, określenie efektu końcowego, wskazanie źródeł internetowych, prezentację rezultatów i ocenę wg wcześniej podanych kryteriów (mogą to być kryteria oceny CKE).

Struktura WebQuest obejmuje:
  • WSTĘP
  • ZADANIE
  • PROCES
  • OCENĘ
  • KONKLUZJĘ
Kol. Anna Skoczek zaprezentowała przykładowy WebQuest „Dwudziestolecie międzywojenne”, który został przygotowany pod jej kierunkiem przez uczniów kl. 4TI w ub. roku.

Przypomnijmy, że projekt w ramach, którego odbyło się spotkanie uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas jego realizacji obejmuje okres od 01.09.2016r. do 30.11.2017r., a całkowite dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 222 856,09 zł.