site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
28
02-2020
2,5 PKT.
ANNA SKOCZEK
wydarzenia
2,5 pkt. z testu językowego zabrakło Pawłowi Pajorowi z kl. 4 TB, by zakwalifikować się do części ustnej, a w konsekwencji do finału ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Bardzo wysoko została natomiast oceniona jego rozprawka (42 pkt). Niedużo więc brakowało, aby nasz uczeń ubiegał się o indeks na kierunku filologia polska, taka jest bowiem główna nagroda, chociaż Paweł jako uczeń klasy budowlanej zamierza studiować… budownictwo ogólne.

Zgodnie z regulaminem „W zawodach II stopnia uczestników obowiązuje zakres wiedzy i umiejętności ujęty w podstawie programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych na poziomie rozszerzonym, wystarczającym do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu w liceum, poszerzony o zagadnienia uwzględnione w wybranym temacie pracy przygotowawczej”.

Udział Pawła w olimpiadzie polonistycznej, satysfakcja, że nie zmarnował okresu nauki w szkole, gratulacje od kolegów i niektórych nauczycieli są dla niego doświadczeniem cennym, ale gratulacje od emerytowanych nauczycieli (na FB), którzy go nawet nie znają oraz podziękowania swojej polonistki i ocena celujący na koniec roku – bezcenne.