site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności separator szukaj
aby odszukać informacje nie trzeba wpisywać całej nazwy - wystarczy jeden wyraz
możliwe jest także wyszukiwanie wg daty (format: rrrr-mm-dd) oraz wg autora informacji
wyniki wyszukiwania:
wyniki archiwalne są reprezentowane przez szare tło daty
12
09-2017
EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA NAUCZYCIELI ZSP NR 2 W BRZESKU
MICHAŁ JEMIOŁO
wydarzenia

Okres tegorocznych wakacji, dla osiemnastu nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, uczestników projektu: „Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu (CLIL) – nową szansą na rozwój szkoły”, upłynął nie tylko na odpoczynku, ale również wiązał się z dwutygodniowym pobytem na szkoleniu zagranicznym. Tym razem kursy odbyły się w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz na Malcie.

W trakcie swojego pobytu nauczyciele uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych dotyczących m.in.: metody zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu, wykorzystania najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, metodologii nauczania języka angielskiego i niemieckiego, czy języka specjalistycznego dla danego przedmiotu. Językiem wykładowym kursów był język angielski lub język niemiecki.

Dwoje nauczycieli zwiedziło jeden z koledży zawodowych w Wielkiej Brytanii i zapoznało się z wyposażeniem i organizacją jego pracy. Oprócz zajęć dopołudniowych w szkole, popołudniami kursanci mieli możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach organizowanych dla całej społeczności szkoły, w której odbywał się kurs. Była to sposobność do zwiedzenia miasta, muzeów, galerii, zabytków kultury, udziału w zajęciach kulturowych (np. nauka tańca irlandzkiego) oraz nawiązania nowych znajomości międzynarodowych. Weekendowe wycieczki umożliwiły zwiedzenie najciekawszych atrakcji turystycznych, nawet w odleglejszych rejonach kraju.

Zakwaterowanie u rodzin goszczących stworzyło możliwość poznania życia codziennego i kultury danego kraju. Była to również okazja do obcowania z żywym językiem, co ze względu na specyficzny akcent stanowiło czasem duże wyzwanie. Był to też pewien sprawdzian znajomości języka w kontakcie z rodzimymi jego użytkownikami.

Przypomnijmy, że wyjazdy odbyły się dzięki temu, że nasz projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Czas jego realizacji obejmuje okres od 01.09.2016r. do 30.11.2017r., a całkowite dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 222 856,09 zł.

Główne cele projektu to:
  • rozwój kompetencji językowych nauczycieli,
  • doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym w zakresie metody zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL) oraz stosowania nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK),
  • utworzenie w roku szkolnym 2017-2018 klas technikum, w których nauczanie wybranych przedmiotów ogólnych i zawodowych odbywać się będzie z wykorzystaniem elementów metody CLIL i języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) oraz kontynuacja tego sposobu nauczania w kilku obecnych klasach drugich technikum,
  • rozwój europejskiego wymiaru szkoły.