site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności
strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 archiwum
20
07-2018
KONKURS NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
JERZY SOSKA
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz innych jednostkach oświatowych powiatu brzeskiego - 1 etat.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku Inspektora Ochrony Danych musi spełniać wymagania opisane szczegółowo w poniższym załączniku.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA
28
06-2018
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
DOROTA PABIAN
Ogłoszenie dotyczy: Remont nawierzchni boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA
27
06-2018
KOLEJNY ROK ZA NAMI!
IWONA FRANCZYK
O tak, wakacje stały się faktem. 22 czerwca uczniowie ZSP nr 2 po raz ostatni pojawili się w szkole na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Poprzedziła ją msza święta odprawiona w kościele pw. św. Jakuba Apostoła.

Podczas uroczystej akademii, dyrektor Jerzy Soska podsumował 10 miesięcy wytężonej pracy i podziękował uczniom, nauczycielom, administracji i obsłudze za całoroczne zaangażowanie.

Następnie zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, zaś Rodzicom – listy gratulacyjne. Nagrody odebrali także uczniowie ze 100-procentową frekwencją, laureaci konkursów przedmiotowych, a także wszyscy, którzy czynnie uczestniczyli w życiu szkoły.

Szczególne słowa zostały skierowane do uczniów klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kończących naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku. I choć dotarli do mety ważnego etapu życia, muszą pamiętać, że przybywa się do niej tylko po to, aby wyruszyć w dalszą drogę.

W tym uroczystym dniu podziękowania z rąk dyrektora odebrały panie Anna Karwala-Ożóg i Danuta Pamuła, nauczycielki, które po wieloletniej pracy w naszej szkole przechodzą na emeryturę.

Ostatnim punktem uroczystości był program artystyczny. Nie zabrakło w nim podziękowań, muzycznych dedykacji oraz życzeń cudownych, pełnych słońca i przygód wakacji.

Na zakończenie akademii, dyrektor podziękował osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, życzył wszystkim zgromadzonym udanego wypoczynku oraz zaapelował do młodzieży o rozwagę podczas wakacji.

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2017/2018 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkanie z wychowawcami.
21
06-2018
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
DOROTA PABIAN
Ogłoszenie dotyczy: Remont nawierzchni boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów Westerplatte.

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI
20
06-2018
DOBRY START
JERZY SOSKA
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

PODRĘCZNIK

PREZENTACJA

DOBRY START KROK PO KROKU

PLAKAT

ULOTKA