site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności
strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 archiwum
12
08-2020
SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW
SZKOŁA
12
08-2020
ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA KURSY
KRYSTIAN ZAMIATAŁA
 • Kurs spawania metodą TIG- 12 miejsc( uczniowie pełnoletni)
 • Barman 1 stopnia – 10 miejsc (uczniowie pełnoletni)
 • Operator dronów (UAVO VLOS 5kg) – 20 miejsc
Kursy realizowane są w ramach projektu: „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

Rekrutacja rozpoczyna się 06.07.2020 r. i prowadzona będzie w sekretariacie na warsztatach szkolnych.

Chętnych zapraszamy.

WIĘCEJ INFORMACJI
10
08-2020
ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH
EWA HUDYMA
11.08.2020r. od godz. 8:00 zapraszamy do odebrania świadectw dojrzałości (oraz informacji o wynikach egzaminu maturalnego). W związku ze stanem pandemii świadectwa będą wydawane Absolwentom z zachowaniem reżimu sanitarnego, w wyznaczonych godzinach. Proszę przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa, zachować bezpieczny odstęp oraz unikać tworzenia się grup!
 1. Absolwenci z klasy 4TMe - 8:00-9:00
 2. Absolwenci z klasy 4TB i LO - 9:00-10:00
 3. Absolwenci z klasy 4TI - 10:00-11:00
 4. Absolwenci z klasy 4TE i 4TIG - 11:00-12:00
 5. Absolwenci z klasy 4TH - 12:00-13:00
 6. Absolwenci z klasy 4TGs - 13:00-14:00
Życzę wszystkim Absolwentom wysokich wyników egzaminu maturalnego oraz realizacji dalszych planów związanych z nauką lub pracą zawodową!
01
08-2020
PRZYGODA Z ERASMUS PLUS ZAKOŃCZONA
ELŻBIETA WOJNOWICZ
Pierwszego lipca 2020 roku zakończyliśmy realizację projektu Erasmus+ KA1 - Mobilność edukacyjna KA102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego – ”Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” 2018-1-PL01-KA102-048313. Czas realizacji: 02.07.2018 – 01.07.2020.

W projekcie uczestniczyło 55 uczniów i uczennic (35 i 20) z drugich i trzecich klas Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku, kształcących się w zawodach: technik hotelarz, technik informatyk, technik, technik mechatronik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz budownictwa. Podjęli oni wyzwanie konfrontacji zdobytej wiedzy w szkole z praktycznym jej wykorzystaniem w realiach obcych krajów – Niemiec, Hiszpanii, Irlandii i Austrii.

Młodzież zdobyła umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim zawodowym, branżowym oraz doświadczenie zawodowe, w warunkach, jakich nie jest w stanie zapewnić im szkoła ani lokalni przedsiębiorcy. Oprócz praktycznej nauki zawodu w renomowanych przedsiębiorstwach branżowych, uzyskali wiedzę na temat działalności firm w Niemczech, Hiszpanii, Irlandii i Austrii. Poznali struktury organizacyjne, sposoby zarządzania, zasady komunikacji, specyfikę poszczególnych stanowisk pracy i odmienne od polskich standardów sposoby wykonywania zadań służbowych.

W trakcie praktyk zapoznali się także z nowoczesnymi metodami budowania wizerunku firmy i strategiami marketingowymi. Ważną korzyścią dla młodzieży było poznanie stosowanych w swojej branży zawodowej nowoczesnych technologii, narzędzi, metod produkcji lub świadczenia usług, wypełniania dokumentacji. Podczas praktyk młodzież miała okazję porównać rozwiązania branżowe w innych krajach ze stosowanymi w Polsce i zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym, jak również poszerzyć i udoskonalić umiejętności korzystania z języka niemieckiego i angielskiego.


Technik hotelarz

Uczniowie kierunku technik hotelarz (10 osób) wyjechali do Austrii do Pensjonatu Imbachhorn, gdzie realizowali zadania praktyczne zgodnie z programem nauczania i tak:

 • poznali system rezerwacji w pensjonacie austriackim i hotelach,
 • zapoznali się z organizacją pracy oraz dokumentacją i ofertą hotelu / pensjonatu,
 • zdobyli umiejętność odpowiadania na e-maile, listy,
 • nauczyli się przechowywania dokumentów, meldowania oraz wymeldowania gości hotelowych,
 • poznali sposoby obsługi klientów,
 • nauczyli się udzielania informacji na temat hotelu, miejscowości oraz atrakcji turystycznych.


Technik informatyk

Praktykanci kierunku technik informatyk (10 osób) poznali pracę w irlandzkich firmach informatycznych oraz firmach wykorzystujących IT. Nauczyli się testować i diagnozować sprzęt komputerowy, przeprowadzać testy sieci komputerowych, testy kart graficznych i innych podzespołów, obsługiwać i serwisować sprzęt informatyczny oraz instalować systemy operacyjne i oprogramowanie. Przygotowywali strony internetowe dla przedsiębiorstw.

Osiągnięciem projektu było opracowanie przez 2 uczniów Rafała Widło i Jakuba Filipa projektu energooszczędnej pracowni komputerowej. Przygotowali oni system operacyjny, który będzie zainstalowany na komputerach uczniów i będzie służył do połączenia z głównym komputerem w pracowni. Przygotowali również stronę internetową dla tego projektu, przedstawiając pomysł, wady, zalety i zasadę działania takiej pracowni.

To niebywały sukces Projektu, szkoły ale też osobisty uczniów.


Technik organizacji usług gastronomicznych

10 uczennic kierunku technik organizacji usług gastronomicznych wyjechało do Hiszpanii by tam w wybranych restauracjach zapoznać się z zadaniami zawodowymi związanymi z funkcjonowaniem części gastronomicznej (typowa kuchnia hiszpańska, sale konsumpcyjne, room service) i administracyjno - gospodarczej np. dział sprzedaży zakładu gastronomicznego. Dziewczęta poznały różne systemy wyżywienia ze szczególnym uwzględnieniem kuchni hiszpańskiej w różnego typu placówkach, poznały urządzenia gastronomiczne do obróbki mechanicznej, piece i urządzenia do obróbki cieplnej i do podgrzewania potraw. Prace w różnych restauracjach wykonywali pod nadzorem szefów kuchni i technologów żywienia.

Zdobyte doświadczenia zawodowe zademonstrowały uczniom szkoły, innych szkół oraz uczniom szkół podstawowych na Powiatowych Targach Edukacyjnych oraz przygotowując od strony gastronomicznej 50-lecie szkoły jak również inne uroczystości środowiskowe.


Technik mechatronik

Uczniowie kierunku technik mechatronik (10 osób) zobaczyli jak wykorzystuje się nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączącymi w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę w firmach hiszpańskich. Poznali specyfikę firm, w których pracowali, poznali organizację zakładu pracy oraz zarządzenia obowiązujące w zakładzie, organizację stanowiska pracy i czynności związanych z realizacją zadań, czynności montażu, demontażu, konserwacji elementów urządzeń mechatronicznych, programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Uczniowie wykorzystali zdobyte umiejętności przy organizacji nowej pracowni mechatronicznej w szkole.


Technik budownictwa

Technik budownictwa nauczył się jak wykonać typowe prace budowlane w zespole oraz na indywidualnych stanowiskach pracy. Uczniowie poznali w jaki sposób wykonywać montaż i demontaż rusztowania i pomostów roboczych, ocieplania ścian wewnętrznych i zewnętrznych, jak wykonać montaż energooszczędnych systemów ogrzewania budynków. Poznali nowe techniki malarskie, tynkarskie, różne rodzaje stolarki okiennej i drzwiowej, prowadzenia przewodów instalacyjnych przez ściany. Poznali także nowości materiałowe w budownictwie.

Zdobyte umiejętności wykorzystali przy rozbudowie pracowni budowlanej, malowaniu sal lekcyjnych i rozbudowie pokoju nauczycielskiego.


Podsumowując...

Niebywałym osiągnięciem projektu są na pewno umiejętności zawodowe, które uczestnicy projektu wykorzystali na zajęciach i w pracach na rzecz szkoły, a także językowe. Równie ważne jest także nabycie przez nich umiejętności społecznych i europejskich. Uczniowie nauczyli się samodzielności, otwartości, tolerancji, radzenia sobie w sytuacjach nowych, często trudnych, radzenia sobie ze stresem, podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, zachowania w środowisku multikulturowym.

Uczestnicy dziś, jak twierdzą - „mogą zdobywać świat”.

08
07-2020
GEODETKA ZDOBYŁA INDEKS
MONIKA PISKORZ-JONIEC
4 lipca odbył się etap międzyszkolny XLII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Najlepsi geodeci z całej Polski (58 uczniów z 26 szkół) walczyli o indeks wybranej wyższej uczelni kształcącej na kierunkach geodezyjnych. Ze względu na sytuację epidemiczną, drugi etap olimpiady odbywał się jednocześnie w kilku miastach w Polsce: Bydgoszczy, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Zielonej Górze. Naszą szkołę reprezentowali w Krakowie: Katarzyna Kuśnierz (kl. 3TBG), Krzysztof Król (absolwent), Julia Solarz (absolwent) i jako zespół zajęli 10 miejsce. Kasia dotarła do finału i zdobyła indeks na wymarzoną geodezję. Należy podkreślić, iż jest ona uczennicą klasy trzeciej, co wymagało od niej dużego wkładu pracy w przygotowanie do olimpiady. Jest to pierwszy indeks wśród geodetów i mamy nadzieję, że nie ostatni.

Pozostali nasi uczniowie zajęli kolejno miejsca:
Krzysztof Król – 33 miejsce
Julia Solarz – 46 miejsce

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy powodzenia w przyszłym roku.

Pełne wyniki oraz zdjęcia można zobaczyć na stronie Geoforum.pl: geoforum.pl