site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności
strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 archiwum
19
09-2018
HARMONOGRAMY ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ KURSÓW CKZ
KRYSTIAN ZAMIATAŁA
Na stronie Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego umieszczone zostały harmonogramy rozpoczynających się kursów CKZ.

PEŁNA TREŚĆ INFORMACJI
13
09-2018
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU HOW TO FEEL MATHS – TERMIN TESTU JĘZYKOWEGO
MICHAŁ JEMIOŁO

Uczniwie klas I, II i III technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku zainteresowani udziałem w projekcie „How to feel Maths” proszeni są o złożenie wypełnienionej karty zgłoszenia w sekretariacie dyrektora szkoły do dnia 18.09.18r (najbliższy wtorek), a następnie przyjście na test kwalifikacyjny z języka angielskiego, który odbędzie się w środę 19.09.18r o godzinie 14:40 w sali numer 104 (dawna sala 107). Test przeprowadzi p. Ilona Szurmańska.

Przypominamy, że projekt ten otrzymał dofinansowanie w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół w wysokości 26 430 Euro i będzie realizowany w naszej szkole w okresie od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2020r.
12
09-2018
CAŁA SZKOŁA ŚPIEWA HYMN NARODOWY
ANNA RUDNIK, JADWIGA JEMIOŁO
Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zaczynamy akcję pt. „Cała szkoła śpiewa hymn narodowy”. Celem akcji jest doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania hymnu państwowego oraz wzmacnianie świadomości narodowej.

Na stronie internetowej szkoły umieszczony został podkład muzyczny w dwóch tonacjach, który może posłużyć za pomoc dydaktyczną. Wychowawców klas prosimy aby zadbali o to, by uczniowie nauczyli się na pamięć słów naszego hymnu do końca września 2018 roku.

HYMN - BROSZURA

HYMN C-DUR

HYMN F-DUR

12
09-2018
JAGIELLOŃSKI TURNIEJ MATEMATYCZNY
AGNIESZKA KOPYTKO
Rozpoczyna się druga edycja Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego - ogólnopolskich zawodów matematycznych organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki UJ.

Turniej adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Turniej podzielony jest na trzy etapy: dwa elektroniczne i jeden stacjonarny. W pierwszym każdy uczeń zmierzy się z zadaniami przypisanymi do jego indywidualnego konta na stronie internetowej. Na ich rozwiązanie będzie miał czas przez cały październik. Najlepsi zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu, w którym będą mieli kilka godzin na rozwiązanie prostszych zadań. Odpowiedzi powinni zapisać w formularzu dostępnym na stronie Turnieju po zalogowaniu się. Osoby z najlepszym wynikiem zaprosimy do Krakowa, gdzie odbędzie się dwudniowy finał. Pierwszego dnia finaliści rozwiążą dwa testy, które wyłonią zwycięzców, a drugiego będą mieli okazję poznać współuczestników podczas rozrywkowych mini-zawodów matematycznych.

Więcej szczegółów, m.in. przykładowe zadania z pierwszej edycji Turnieju, która odbyła się w roku 2017/18 można znaleźć na stronie: jtm.matinf.uj.edu.pl.

Zob. także: facebook.com/JagiellonskiTurniejMatematyczny
11
09-2018
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: HOW TO FEEL MATHS
MICHAŁ JEMIOŁO

Zapraszam uczniów klas I, II i III technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku do udziału w projekcie „How to feelMaths”. Otrzymał on dofinansowanie w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół w wysokości 26 430 Euro i będzie realizowany w naszej szkole w okresie od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2020r.

Dzięki udziałowi w projekcie będziecie mogli:
 • rozwinąć swoje kompetencje społeczne i językowe poprzez pracę w środowisku międzynarodowym,
 • poznać inne systemy edukacyjne,
 • wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami projektu w trakcie pracy zdalnej lub podczas tygodniowych wizyt w organizacjach partnerskich w Turcji, Rumunii i Bułgarii,
 • uczestniczyć w pracach nad zadaniami projektowymi , które stymulują wszechstronny rozwój,
 • rozwinąć swoje umiejętności stosowania ICT w trakcie nauki i życiu codziennym,
 • doświadczyć matematyki jako nauki uniwersalnej i ogólnie rozwijającej,
 • uzyskać certyfikat uczestnictwa w projekcie.
Zadania uczestników projektu:
 • terminowe wykonywanie zadań projektowych zleconych przez koordynatora lub nauczycieli uczestniczących w projekcie,
 • angażowanie się w bieżącą realizację zadań projektowych zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 • uczestnictwo w spotkaniach zespołu projektowego (około 2 razy w miesiącu, także poprzez Internet z partnerami za granicą),
 • prowadzenie ewentualnej dokumentacji zleconej przez koordynatora lub innych nauczycieli uczestniczących w projekcie.
Szczegółowe kryteria wyboru kandydatów do projektu:
 • uczeń kl. I, II lub III ZSP nr 2 w Brzesku kształcący się w technikum,
 • ocena z matematyki z ostatniego roku szkolnego,
 • znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym – ocena dokonana przez nauczyciela j. obcego na podstawie testu potwierdzającej kompetencje językowe,
 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym 2017/2018,
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania w roku szkolnym 2017/2018,
 • uczestnictwo w życiu szkoły, tzn. udział w olimpiadach, konkursach i współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych i lokalnych (opinia wychowawcy),
 • chęć udziału w projekcie,
 • zgoda rodziców na udział w projekcie, w tym w ewentualnym wyjeździe za granicę.
Podstawą kwalifikacji ucznia do projektu będzie spełnienie powyższych warunków oraz suma punktów otrzymanych za:
 • Ocenę z matematyki 0-6
 • Średnią ocen 0-6
 • Ocenę z testu sprawdzającego umiejętności językowe 0-10
 • Opinię wychowawcy 0-5
Łącznie do zdobycia - 27 punktów.


Dodatkowo przed każdą z zagranicznych wizyt, spośród uczniów uczestniczących w projekcie zostanie wyłoniona grupa osób, która wyjedzie tam wraz z nauczycielami.

W tym celu ocenie będzie podlegać dodatkowo:
 • aktywny udział w lokalnych działaniach projektowych;
 • przestrzeganie terminów różnych działań projektowych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do wypełnienia karty zgłoszenia (do pobrania z załącznika do niniejszego ogłoszenia lub u koordynatora projektu, p. Michała Jemioło) i złożenia w sekretariacie dyrektora szkoły do dnia 18.09.18r. Następnie komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły po rozpatrzeniu kart i na podstawie testu z języka angielskiego ( jego termin będzie jeszcze ustalony i podany do wiadomości zainteresowanym) ustali listę uczestników projektu oraz jednocześnie listę rezerwową. Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu.

KARTA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU